Muses Incorporated
Inicio Design Fotografie Vertaling Essay Poëzie Miscellanea Contact


TaalNederlands

English

Español

Wat Muses Incorporated doet

Vertalen

Eerst was er de Tuin van Eden, daar benoemde Adam de dingen, en toen was er taal. De mens was klaar om de wijde wereld in te trekken en vermenigvuldigde zich, en daarmee het aantal talen –hoewel sommigen zullen beweren dat dit pas het geval was toen een stel projectontwikkelaars ruzie kreeg over de bouw van de Toren van Babel.

Babylonische spraakverwarring of niet: zolang er een veelheid aan talen bestaat, zal er behoefte zijn aan vertalers. Zo heb je boeken die in een vreemde taal geschreven zijn, en als die mooi genoeg zijn om aan een Nederlands lezerspubliek gepresenteerd te worden, behoeven zij een vertaler. Maar er wordt veel meer geschreven dan boeken wat toegankelijk moet worden gemaakt in de eigen taal: zakelijke correspondentie, website content, rapporten, handleidingen, een website, een brief van of aan een buitenlandse kennis, toneelstukken, gedichten enzovoorts. Door de globalisering en nieuwe communicatiemiddelen is er meer internationale correspondentie ontstaan, en een grotere uitwisseling van op schrift gestelde ideeën en literatuur. Door de huidige mogelijkheden die ingesloten liggen binnen de aanwezige communicatiemiddelen, vooral internet, is het voor degene die een vertaling nodig heeft en degene die een vertaling maakt, eenvoudiger elkaar te bereiken. No boundaries: welcome to the Global Village.

Ik vertaal beelden: sfeer, gevoel, het plaatje. De structuur moet helder overkomen, de lezer moet voor zich kunnen zien wat er bedoeld wordt. Mijn filosofische achtergrond en brede en grondige kennis van een rijk scala aan onderwerpen komt hierbij zeer goed van pas. Binnen mijn interessegebieden ken ik de weg binnen de materie en beschik ik over een uitgebreid kennisnetwerk, niet slechts binnen informatiesystemen en naslagwerken waar ik de weg goed ken, maar er is ook een uitgebreid internationaal netwerk van kennissen waartoe ik mij met vragen kan wenden.


Talen

Engels – Nederlands Nederlands – Engels
Spaans – Nederlands Spaans – Engels
Duits – Nederlands Duits – Engels

Specialisaties

Architectuur Biografie
Literatuur Kunst
Essays Mythologie
Proza New Age & Esoterie
Poëzie Religie
Filosofie Reisliteratuur
Toneel Film & Televisie: scripts, draaiboekenCommerciële Vertalingen

Vertalingen van teksten voor bedrijven, commerciële en non-profit instellingen en particulieren. Hieronder vallen vertalingen van bedrijfscorrespondentie, de inhoud van websites, handleidingen, briefwisselingen, speeches, en rapporten &c..


Proofreading & Editing

Het nakijken en verbeteren van teksten voordat ze gepubliceerd worden of anderszins toegepast voor hun doel. Dit is niet alleen handig, maar helaas ook noodzakelijk. Ontwerpers van computerprogramma's en software zijn nou eenmaal vaak niet de meest aangewezen personen om in woorden uit te leggen wat hun programma nou precies werkt en wat het moet doen, maar helaas gebeurt het in de praktijk maar wat vaak dat hun woorden in de handleidingen voor eindgebruikers terechtkomen, wat dan een onleesbare en onwerkbare tekst tot gevolg heeft.

Dit is typisch een geval waarbij het goed is dat zo'n tekst nog eens nagekeken wordt en waar nodig herschreven alvorens deze naar een eindgebruiker gestuurd wordt. Dit is vaak ook hard nodig bij allerhande rapporten, concepten en andere correspondentie. Niet alleen zitten deze vaak vol grammaticale en spelfouten, maar ook logisch schort er vaak een hoop aan, of de helderheid is ver te zoeken. En dat staat niet alleen slordig, maar de oorspronkelijke boodschap komt zo ook niet over. Dat een geschreven tekst goed in elkaar zit is belangrijk voor bedrijven, instellingen en particulieren, maar ook voor bijvoorbeeld studerenden die een scriptie schrijven.

En dat hoeft niet veel extra te kosten.


Neem gerust contact op voor mogelijkheden en verdere informatie.

Muses Incorporated
Uit: Altazor -- Vicente Huidobro

“Ware gedichten zijn vuur. Poëzie verspreidt zich overal, verlicht zijn veroveringen met rillingen van plezier of afschuw.
“Men zou in een taal moeten schrijven die niet de moedertaal is.
“De vier kardinale punten zijn drie: Zuid en Noord.
“Een gedicht is iets dat zal zijn.
“Een gedicht is iets dat nooit is, maar dat zou moeten zijn.
“Een gedicht is iets dat nooit geweest is, dat nooit kan zijn.
“Vlucht weg van het sublieme van het uiterlijk, als je niet door de wind platgeslagen sterven wilt.

© 2008 Ingrid van der Voort